Ogólnopolska Kampania Społeczna
"STOMAlife. Odkryj Stomię"

Obowiązująca od początku tego roku ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zmienia częściowo zasady wydania refundowanych wyrobów medycznych. Poprawa dotyczy jednak osób do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Artykuł 18 dopuszcza odbiór wyrobów medycznych w zależności od rzeczywistych potrzeb i zużycia. Jest to niezwykle ważne w przypadku zaopatrzenia ortopedycznego. Długi czas oczekiwania na wymianę w ramach refundacji oznaczał wielokrotnie korzystanie z niedopasowanego sprzętu i zatrzymywanie postępu rehabilitacji bo dzieci szybko wyrastały. Ustawodawca wyszedł naprzeciw tym potrzebom i dla wybranej grupy dzieci zniósł ograniczenia czasowe i limity kwotowe na refundowane wyroby medyczne. Oznacza to w praktyce, że po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego stan zdrowia dla tych dzieci będzie można częściej wymieniać wyroby medyczne niezależnie od obowiązujących ustawowo okresów i limitów. Zmiana dotyczy także środków pomocniczych, czyli m.in. sprzętu stomijnego. W sytuacji gdy zaopatrzenie dostępne w ramach standardowego limitu nie wystarcza do pełnego zaspokojenia potrzeb, lekarz może wystawić zlecenie na zwiększoną ilość. Przy czym nie podaje się dowolnej kwoty ale wielokrotność obowiązującego miesięcznego limitu. Na przykład w przypadku kolostomii miesięcznie będzie można odebrać sprzęt za kwotę nie 300 pln (obecnie obowiązujący miesięczny limit) ale 600 pln czy 900 pln.

Poniżej zamieszczamy pełen tekst Ustawy Za życiem oraz wzór zaświadczenia.

USTAWA ZA ZYCIEM – treść ustawy

USTAWA ZA ZYCIEM – wzór zaświadczenia