Ogólnopolska Kampania Społeczna
"STOMAlife. Odkryj Stomię"

To czy stomia wykonana jest czasowo, czy na stałe, zależy od stanu pacjenta oraz od schorzenia, w wyniku którego została wyłoniona. Po rozległych zabiegach resekcyjnych np. brzuszno-kroczowej amputacji odbytnicy, usunięciu całego jelita grubego wraz ze zwieraczami (proktokolektomia) nie ma innego rozwiązania, jak tylko wyłonienie stałej, końcowej stomii. W przypadku niektórych onkologicznych zabiegów urologicznych (np. resekcja pęcherza moczowego w przebiegu raka) również konieczne jest wyłonienie stałej urostomii. Stomię ostateczną wytwarza się często także w przypadkach znacznego zaawansowania procesu chorobowego (np. nowotworu), w celu odciążenia niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego – są to tzw. zabiegi paliatywne.

W zasadzie dąży się jednak do usunięcia zmian chorobowych z jednoczasowym odtworzeniem ciągłości przewodu pokarmowego, na przykład poprzez wykonanie rozmaitych wewnętrznych zespoleń. Bardzo pomocne w uniknięciu stomii są tzw. staplery jelitowe czyli narzędzia do wykonania rozmaitych zespoleń w trudno dostępnych miejscach.

Odpowiedź: Jerzy Medyński, chirurg pracujący w Klinice Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej – Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu

connect-20333_1280