Ogólnopolska Kampania Społeczna
"STOMAlife. Odkryj Stomię"

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO powstało w 1987 r. w Poznaniu. Obecnie posiada 20 oddziałów regionalnych i kilka klubówpolilko w całej Polsce. Organizacja jest stowarzyszona w Europejskim (EOA) oraz Światowym Stowarzyszeniu Stomijnym (IOA).

Celami Towarzystwa są ochrona i promocja zdrowia w zakresie przypadków nowotworów układu pokarmowego, a w szczególności sposobów ich leczenia poprzez wyłonienie stomii, promocja i organizacja wolontariatu do wzajemnego niesienia pomocy i wsparcia na rzecz osób ze stomią oraz podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia pełni aktywności życiowej stomików. Do zadań Towarzystwa należy także budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk na problemy osób posiadających stomię i propagowanie idei niesienia pomocy tym osobom.

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera, ustanowiona w 2008 r., zajmuję się kwestiami związanymi leczeniem chorób przewlekłych. Do jej głównych celów należy dhilgierziałanie na rzecz podniesienia poziomu naukowego i klinicznego w zakresie nowoczesnych metod leczenia chorób przewlekłych i udostępnianie postępów w tej dziedzinie polskim lekarzom i pielęgniarkom.

Fundacja działa na rzecz zwiększenia dostępności do metod nowoczesnego leczenia chorób przewlekłych oraz upowszechnia wiedzę o nowoczesnych metodach leczenia chorób przewlekłych.

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” jelitapowstało w maju 2005 roku. Jest członkiem EFCCA – Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Crohna i Colitis Ulcerosa, która zrzesza Stowarzyszenia z 27 krajów europejskich.

Organizacja skupia osoby chore, rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chorobę Leśniowskiego – Crohna lub mikroskopowe zapalenie jelita. Do zadań Towarzystwa należy walka o lepszą refundację leków, dostęp do nowoczesnego leczenia, szerszy dostęp do leczenia żywieniowego oraz szybszą diagnostykę i łatwiejszy dostęp do lekarzy specjalistów.

 

Partnerem medycznym kampanii jest firma SALTS Polska.

Już w XVIII wieku John i William Salt założyli firmę, której głównym celem była troska o dobro pacjenta. Od ponad dwustu lat ta tradycja jest kontynuowana. Dziś Salts Healthcare jest jedną z najstarszych rodzinnych firm w Wielkiej Brytanii wspierającą pacjentów stomijnych na całym świecie, oferując im najnowocześniejsze produkty stomijne o najwyższej jakości. Wnosząc tradycyjne rodzinne wartości do wszystkich swych działań firma Salts Healthcare uzyskała opinię przyjaznego, ukierunkowanego na potrzeby pacjenta producenta produktów stomijnych.