Ogólnopolska Kampania Społeczna
"STOMAlife. Odkryj Stomię"

31 października zakończył się konkurs „Różyczka”, którego nazwa nawiązywała do sposobu w jaki stomicy określają stomię. Otrzymaliśmy wiele interesujących projektów, niezwykle trudno było nam wybrać z nich najciekawsze. Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace. Po długich dyskusjach Rada Konkursowa wybrała najlepsze. Poniżej przedstawiamy nagrodzonych laureatów.

W konkursie można było wziąć udział w dwóch kategoriach: Projekt Statuetki oraz Projekt Kotylionu. Zwycięzcami zostały:

W kategorii Projekt Statuetki – Pani Ewelina Madej

statuetka

 

 

 

 

 

 

 

 


 

W kategorii Projekt Kotylionu – Pani Sara Pieńkowska

kot2

Projekty kotylionu i statuetki w założeniu miały nawiązywać do róży jako symbolu kampanii „STOMALife. Odkryj stomię”, Zwycięski projekt kotylionu zostanie zrealizowany jako element biżuterii, którą będzie można przypiąć do ubrania na znak solidarności z pacjentami stomijnymi. Statuetka posłuży jako nagrodą w plebiscycie „StomaPersona”, na osobowość roku związaną z opieką nad stomikami.

Główne czynniki, brane pod uwagę przy ocenie projektów kotylionu to symbolika nawiązująca do różyczki, solidarności z pacjentami, kreatywność, estetyka gadżetu oraz ekonomika i łatwość wykonania. W przypadku statuetki oceniona została także jej elegancja.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace!