Ogólnopolska Kampania Społeczna
"STOMAlife. Odkryj Stomię"

Jako Fundacja, na co dzień mamy kontakt z osobami, które przechodzą leczenie bądź są już po jego zakończeniu. Właśnie dlatego, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że świadomość oraz wiedza na temat własnych praw oraz możliwości skorzystania z pomocy wyspecjalizowanych instytucji w procesie leczenia jest niezwykle pomocna.

Popierając inicjatywę Rzecznik Praw Pacjenta, zachęcamy do zapoznania się z ich treścią oraz do świadomego korzystania z własnych praw!

Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. „Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina” składa się z 3 odcinków spotów telewizyjnych, radiowych, reklamy prasowej oraz internetowej.

odcinek 1 opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

  • odcinek 2 opowiada o prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

  • odcinek 3 opowiada o prawie pacjenta do dokumentacji medycznej