Ogólnopolska Kampania Społeczna
"STOMAlife. Odkryj Stomię"

 • Zakażenie Clostridium difficile

  Clostridium difficile to beztlenowa bakteria, która w sprzyjających warunkach wywołuje zapalenie (uszkodzenie) jelita grubego. Zakażenie szerzy się drogą pokarmową i dotyczy…

 • Zakażenie rany stomijnej

  Występuje rzadko jako powikłanie wczesne i jest związane z penetracją treści jelitowej w okolicę zespolenia skórno-jelitowego. Przyczyną jego…

 • Zapadnięcie stomii

  Powikłanie okołostomijne, do którego może dojść bezpośrednio po operacji, ale także w późniejszym okresie w wyniku zwiększenia masy…

 • Zapalenie skóry wokół stomii

  Reakcja zapalna skóry na skutek działania substancji drażniących, takich jak kał, mocz czy enzymy trawienne. Przyczyną jest źle…

 • Zaparcie

  Długotrwałe przebywanie treści pokarmowej w układzie pokarmowym. Za zaparcie uważa się wypróżnienia rzadsze niż 2 razy w tygodniu….

 • Zaparcie atoniczne

  Hipotoniczne. Związane jest z osłabieniem błony mięśniowej ścianki jelita spowodowanej siedzącym trybem życia, obniżeniem ogólnej aktywności organizmu na…

 • Zaparcie czynnościowe

  Ciągłe celowe hamowanie odruchu defekacji może spowodować zmianę progu odczuwania parcia na stolec receptorów czuciowych w odbytnicy. Zaburzony zostaje…

 • Zaparcie farmakologiczne

  Rozwijają się na skutek nadużywania środków przeczyszczających, antybiotyków, środków uspokajających i innych. Szczególnie niebezpieczne są środki przeczyszczające, ponieważ…

 • Zaparcie mechaniczne

  Związane są z przeszkodami mechanicznymi: uciskaniem jelita grubego poprzez obrzęki wewnętrzne lub zewnętrzne, przez powiększone węzły limfatyczne, kamienie…

 • Zaparcie nawykowe

  Rozwijają się na skutek długotrwałego codziennego ignorowania odruchu na defekację. Odruch warunkowy na wypróżnienie jelita o określonej porze,…