Ogólnopolska Kampania Społeczna
"STOMAlife. Odkryj Stomię"

 • Teleterapia

  Leczenie guza nowotworowego za pomocą promieniowania jonizującego z urządzenia zewnętrznego. Zakres leczenia obejmuje guz nowotworowy oraz margines tkanek…

 • Tkanka podskórna

  Najgłębsza warstwa skóry. Tam znajdują się naczynia krwionośne i nerwy.

 • Tłocznia brzuszna

  Działanie mięśni brzucha na narządy jamy brzusznej, uruchamiane głównie podczas defekacji, opróżniania pęcherza moczowego oraz wydalania płodu z…

 • Tracheostomia

  Chrirugicznie wykonany otwór w tchawicy. Przez otwór ten wprowadza się do tchawicy rurkę tracheostomijną, która ma za zadanie…

 • Tracheotomia

  Nacięcie ściany tchawicy.

 • Transureteo-uretero-cutaneostomia

  Rodzaj urostomii. Przetoka moczowodowo-skórna z zespoleniem międzymoczowodowym. Definitywne zespolenie jednego moczowodu z drugim „koniec do boku” i wyprowadzenie…

 • Transureteo-uretero-kutaneostomia

  Rodzaj urostomii. Przetoka moczowodowo-skórna z zespoleniem międzymoczowodowym. Definitywne zespolenie jednego moczowodu z drugim „koniec do boku” i wyprowadzenie…

 • Tranversostomia

  Rodzaj kolostomii. Stomia wydalnicza wyłaniana na poprzecznicy.

 • Trawienie

  Jedna z podstawowych funkcji życiowych podczas, której organizm przetwarza pokarm w energię. Substancje korzystne dla organizmu są wchłaniane,…

 • Trawienie chemiczne

  Proces zmiękczania pokarmu przez ślinę wytwarzaną przez ślinianki. Ślina zawiera enzymy trawienne, głównie amylazę.