Ogólnopolska Kampania Społeczna
"STOMAlife. Odkryj Stomię"

 • Pasaż jelitowy

  Tempo przechodzenia treści pokarmowej przez układ pokarmowy. Zaburzenia w pracy jelit bądź nieprawidłowa dieta mogą go zwalniać, prowadząc…

 • Pasty stomijne

  Pasty stomijne służą do wygładzania nierówności skóry, tak by płytka stomijna lub przylepiec jak najlepiej przylegały do jej…

 • Pęcherz moczowy

  Zbiornik o kształce stożka, do którego trafia mocz wyprodukowany w nerkach. Jest położony w miednicy, tuż poza spojeniem…

 • Pęcherz neurogenny

  Zaburzenie funkcji pęcherza moczowego o podłożu neurologicznym. Ze względu na uszkodzenie ośrodków lub dróg nerowowych chory nie może…

 • Pęcherz ortotopowy

  Wewnętrzny zbiornik jelitowy zespolony z własną cewką moczową, a trzymanie moczu zapewnia zwieracz cewki. Jest to rodzaj odprowadzenia…

 • PEG (Przezskórna Endoskopowa Gastrostomia)

  Sposób podawania pokarmów płynnych przez założoną droga endoskopową przetoką dożołądkową. PEG należy rozważyć, gdy trudności w przyjmowaniu pokarmów…

 • Per rectum badanie

  Badanie palcem przez odbyt dla oceny odbytu kanału odbytu i odbytnicy. Pozwala także na ocenę narządów sąsiadujących. W…

 • Perystaltyka

  Motoryka jelit. Składają się na nią skurcze jelita, napięcia ściany jelita i przesuwanie treści pokarmowej wzdłuż jelita od…

 • Pierścienie uszczelniające

  Pierścienie uszczelniające służą do dodatkowego uszczelnienia stomii, zabezpieczenia przed podciekaniem czy zwiększenia powierzchni klejącej płytki. Są zwykle stosowane…

 • Płytka ochronna

  Płytka ochronna SALTS jest produktem przeznaczonym do stosowania w przypadku każdego rodzaju stomi oraz innych przetok jelitowych.Zabezpieczają skórę…