Ogólnopolska Kampania Społeczna
"STOMAlife. Odkryj Stomię"

 • Objawy raka jelita grubego

  W początkowych stadiach zaawansowania przebiega bezobjawowo. Główne objawy nowotworu jelita grubego zależą od lokalizacji i zaawansowania. Są to…

 • Odbyt

  Końcowy otwór przewodu pokarmowego, przez który wydalane są gazy i kał.

 • Odbytnica

  Według definicji National Cancer Institute z 2001r za odbytnicę uznaje się część jelita grubego położoną do 12 cm…

 • Odleżyna

  Martwicze zmiany na skórze pojawiające się u osób obłożnie chorych, które długotrwale pozostają w jednej pozycji. Powstają na…

 • Odwodnienie

  Stan, który pojawia się, gdy organizm traci więcej płynów (głównie wody) niż przyjmuje. W przypadku odwodnienia z naszych…

 • Okołostomijne zgorzelinowe ropne zapalenie skóry (pyoderma gangrenosum)

  Spowodowane jest zwykle przez proces zapalny będący wynikiem choroby podstawowej (np. choroby Leśniowskiego-Crohna), wywołuje poważne i bolesne owrzodzenia…

 • Okołostomijne zmiany skórne

  Podrażnienie skóry w okolicy stomii najczęściej jest wynikiem urazu mechanicznego, kontaktu ze żrącą treścią jelitową lub reakcji alergicznej…

 • Okrężnica

  Część jelita grubego. Odgrywa kluczową rolę w systemie odpornościowym organizmu. Okrężnica wykonuje szereg ruchów, które są niezbędne do…

 • Operacja

  Chirurgiczny zabieg wykonany przez lekarza uprawnionego do jego wykonania przeprowadzony w Szpitalu w znieczuleniu miejscowym, przewodowym lub ogólnym, konieczny z medycznego…

 • Operacja Benchekrouna

  Jedna z najbardziej popularnych technik operacyjnych wytwarzania szczelnego zbiornika jelitowego na mocz. Wykorzystuje się w niej ok. 50-centymetrowy…