Ogólnopolska Kampania Społeczna
"STOMAlife. Odkryj Stomię"

 • Kalprotektyna

  Białko obecne w organizmie człowieka w czasie trwania w nim procesu zapalnego. Bywa określane mianem markera stanu zapalnego….

 • Kamienie kałowe

  Ciężka postać zaparcia gdy kał w odbytnicy (końcowej części jelita) tworzy twardą, zbitą masę czyli kamienie kałowe. Normalne…

 • Kątnica

  Początkowy odcinek jelita grubego. Bywa nazywany jelitem ślepym.

 • Kloaka

  Kloaka inaczej nazywana też stekiem jest to workowate rozszerzenie końcowej części jelita grubego do której uchodzą układ płciowy…

 • Kolektomia

  Zabieg chirurgiczny polegający na częściowym bądź całkowitym usunięciu okrężnicy. Zabieg ten wykonuje się najczęściej z powodu zaostrzenia wrzodziejącego…

 • Kolonoskop

  Giętki laparoskop pozwalający na obejrzenie jelita grubego od środka.

 • Kolonoskopia

  Badanie, które umożliwia obejrzenie wnętrza całego jelita grubego przy użyciu giętkiego endoskopu (kolonoskopu) o grubości palca wskazującego. Głównym…

 • Kolostomia

  Kolostomia jest rodzajem stomii wydalniczej, którą tworzy się z jelita grubego. Zazwyczaj wyłaniana jest po lewej stronie brzucha….

 • Kolostomia dwulufowa

  Inaczej pętlowa ma najczęściej charakter tymczasowy i wytwarza się ją z reguły w celu ochrony zespolenia chirurgicznego położonego…

 • Kolostomia końcowa

  Rodzaj kolostomii. Wyłania się ją gdy konieczne jest usunięcie części jelita grubego (okrężnicy) i/lub odbytnicy. Pozostały fragment jelita…