Ogólnopolska Kampania Społeczna
"STOMAlife. Odkryj Stomię"

 • Cekostomia

  Rodzaj kolostomii. Stomia wydalnicza wyłaniana na kątnicy.

 • Cewka moczowa

  Końcowa część układu moczowego. Jest przewodem, którego zadaniem jest wyprowadzenie moczu na zewnątrz. Przewód ten rozpoczyna się na…

 • Cewnikowanie (pęcherza moczowego, moczowodu)

  Wprowadzenie do pęcherza moczowego specjalnej rurki – cewnika. Cewnikowanie moczowodu przeprowadza się w celu udrożnienia moczowodu lub umożliwienia…

 • Chemioterapia

  Leczenie systemowe z użyciem leków doprowadzających do śmierci komórek nowotworowych (cytostatyki)

 • Chemioterapia dojamowa

  Leczenie polegające na podaniu leków przeciwnowotworowych bezpośrednio do jam ciała (jama brzuszna, jama opłucnowa). Ten sposób podania ma…

 • Chemioterapia dokanałowa

  Leczenie stosowane bezpośrednio do kanału kręgowego aby umożliwić cytostatykom dotracie do centralnego układu nerwowego. Stosuje się je w…

 • Chemioterapia indukcyjna

  Leczenie mające na celu zmniejszenie masy guza i umożliwienie zastosowania leczenia miejscowego w postaci leczenia chirurgicznego czy radioterapii.

 • Chemioterapia neoadjuwantowa

  Leczenie systemowe zastosowane przed leczeniem miejscowym czyli zabiegiem operacyjnym lub radioterapią.

 • Chemioterapia paliatywna

  Lecznicze, które pozwala na ograniczenie rozległości nowotworu przez co jednocześnie zmniejsza jego ucisk na okoliczne tkanki i łagodzi…

 • Chemioterapia synchroniczna

  Zastosowanie leków cytotoksycznych w tym samym czasie co radioterapia, w celu uzyskania jak najlepszej odpowiedzi na leczenie. Niektóre…