Ogólnopolska Kampania Społeczna
"STOMAlife. Odkryj Stomię"

Z pewnością warto zdecydować się na operację powrotu do zespolenia, ale pod pewnymi warunkami! Od zabiegu wyłonienia stomii musi upłynąć odpowiednio długi czas, w którym stomia będzie mogła w pełni spełnić swoje zadanie odbarczenia przewodu pokarmowego czy moczowego. Ten okres to minimum 6-8 miesięcy. Najkorzystniej jest myśleć o zamknięciu stomii po upływie roku. Nie wolno przyśpieszać zabiegu rekonstrukcyjnego i wywierać nacisku na lekarza prowadzącego, ponieważ zabieg odtworzenia ciągłości i likwidacji stomii jest często znacznie trudniejszy i obarczony większym ryzykiem dla pacjenta, niż pierwotny zabieg wyłonienia stomii (pooperacyjne zrosty, zmiana anatomii narządów itp.). Ponadto przed operacją zamknięcia stomii przeprowadzona musi być bardzo dokładna diagnostyka, szczególnie potwierdzenie drożności dystalnego, wyłączonego odcinka przewodu pokarmowego.

Odpowiedź: Jerzy Medyński, chirurg pracujący w Klinice Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej – Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu.

waiting-410328_1280