Ogólnopolska Kampania Społeczna
"STOMAlife. Odkryj Stomię"

Głównym zadaniem kampanii społecznej „STOMAlife. Odkryj stomię” jest walka z wykluczeniem społecznym stomików. Jej celem jest jednocześnie przełamanie tabu związanego ze stomią oraz edukacja pacjentów i społeczeństwa w zakresie faktów i mitów związanych z tą przypadłością.

StomaLife

Kampania „STOMAlife. Odkryj Stomię” ma pozytywnie wpłynąć na społeczny odbiór stomików, dzięki czemu, mimo problemów z jakimi muszą się zmierzyć, będą mieli szansę prowadzić normalne i aktywne życie. Do głównych zadań kampanii należy edukacja opinii publicznej na temat stomii, budowanie zrozumienia i wsparcia społecznego dla pacjentów stomijnych oraz zmianę ich postaw w kierunku akceptacji swojej sytuacji życiowej, co może wpłynąć na ich aktywizację zawodową i społeczną.

„Kampania ma szansę sprawić, że stomicy staną się w mniejszym stopniu dyskryminowani w życiu zawodowym i publicznym oraz przestaną wstydzić się swojej przypadłości. Wierzę, że zaczną uczestniczyć w aktywnościach, których do tej pory unikali, takich jak uprawianie sportu czy realizacja swoich pasji”, powiedział Andrzej Piwowarski, prezes Polskiego Towarzystwa Stomijnego Pol-ilko, które jest jedynym z organizatorów kampanii.

Organizatorami kampanii są: Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-ilko, Fundacja im. dr Macieja Hilgiera oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”. Partnerem medycznym jest firma SALTS POLSKA Sp. z o.o.